ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้างานห้องสมุด-งานบัญชี-เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่งานบัญชี

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.