ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-9 ต.ค. 66

ประกาศรับสมัครลูกจ้า

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งยามรักษาการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.-8 ต.ค. 66

ประกาศรับสมัครลูกจ้า

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-9 ต.ค. 66

ประกาศรับสมัครลูกจ้า

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศประกาศรับสมัครตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการเลื

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์-พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศผู้มีสิทธิสัมภ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more