ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อรับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา

ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อรับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษาRead More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์  Read More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ตำแหน่งครูพิเศษสอน  Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    Read More…

เอกสารคู่มือปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา

การพบปัญหาและการแก้ไข-กรณีรายบุคคล บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปกสมุดครูที่ปรึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน-ชRead More…

ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครผู้เรียนระยะสั้นRead More…