ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT ฯ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางเทอร์มิต เอกสารประกวดราคา 6 ราคากลาง ตาม ปปช

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน

ดูภาพ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง (ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต

คุณลักษณะเฉพาะชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ร่างประกาศ ครุภัณฑ์เทอร์มิต ร่างเอกสารประกวดราคา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ร้านกาแฟ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ร้านกาแฟ

Read more