คณะผู้บริหาร
ดร. สุมาวดี พวงจันทร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

รายงานคุณภาพอากาศใน ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ (ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT ฯ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง (ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต
ประกาศ (ร่าง) ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต
ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมความแม่นยำเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง (Multi turnout) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกแลการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ประกาศยกเลิก(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้น (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโบกี้
ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
03-05-66-ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานปกครอง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา ดังนี้ 1. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-พลศึกษา 1 อัตรา 2. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 1 อัตรา 3. ประกาศรับสมัครตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการบัญชี
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานปกครอง
ขยายประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ร้านกาแฟ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจกาแฟ 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 2 - 8 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-ครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขา วิชาช่างกลโรงงาน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 19 - 26 ตุลาคม 2565
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 17 - 26 ตุลาคม 2565
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 10 - 19 ตุลาคม 2565
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 10 - 19 ตุลาคม 2565
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 10 - 19 ตุลาคม 2565
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง(ขยายเวลารับสมัคร) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาอิเล็ก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างเชื่อม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกล
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างเชื่อม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกล
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง
การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม
การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

026747
Users Today : 8
Users Yesterday : 11
Users Last 7 days : 47
Users Last 30 days : 1352
Users This Month : 8
Users This Year : 7667
Total Users : 26747
Views Today : 56
Views Yesterday : 22
Views Last 7 days : 129
Views Last 30 days : 4254
Views This Month : 56
Views This Year : 23395
Total views : 103293
Who's Online : 0