คณะผู้บริหาร

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

รายงานคุณภาพอากาศใน ลำปาง

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลสอบคัดเลือก-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาอิเล็ก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างเชื่อม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกล
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างเชื่อม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกล
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมความแม่นยำเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง (Multi turnout) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกแลการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ประกาศยกเลิก(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้น
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง
ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโบกี้

เยี่ยมชมหน้าแฟนเพจของเรา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

015764
Users Today : 21
Users Yesterday : 8
Users Last 7 days : 122
Users Last 30 days : 437
Users This Month : 122
Users This Year : 5239
Total Users : 15764
Views Today : 130
Views Yesterday : 26
Views Last 7 days : 384
Views Last 30 days : 1410
Views This Month : 384
Views This Year : 15620
Total views : 70204
Who's Online : 0