คณะผู้บริหาร

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

รายงานคุณภาพอากาศใน ลำปาง

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 - 9 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง(ขยายเวลารับสมัคร) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือก-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาอิเล็ก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างเชื่อม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน ช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกล
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างเชื่อม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกล
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมความแม่นยำเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง (Multi turnout) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกแลการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ประกาศยกเลิก(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้น
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง
ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโบกี้

เยี่ยมชมหน้าแฟนเพจของเรา

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

016738
Users Today : 7
Users Yesterday : 23
Users Last 7 days : 159
Users Last 30 days : 584
Users This Month : 7
Users This Year : 6213
Total Users : 16738
Views Today : 14
Views Yesterday : 37
Views Last 7 days : 376
Views Last 30 days : 1323
Views This Month : 14
Views This Year : 18661
Total views : 73245
Who's Online : 0