(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง

สำเนาประกาศ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

4 thoughts on “(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเทิร์นเอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง

 • ธันวาคม 15, 2020 at 2:53 am
  Permalink

  เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  บริษัททริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท พิจารณาคุณสมบัติในรายการครุภัณฑ์แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาระบบขนส่งทางราง

  นายวัฒนา สมานจิตร
  กรรมการผู้จัดการ
  0949354246

  Reply
 • ธันวาคม 15, 2020 at 4:37 am
  Permalink

  เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  ข้าพเจ้าในนามบริษัท เอ็น-สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  พิจารณาคุณสมบัติในรายการครุภัณฑ์แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาระบบขนส่งทางราง

  ปานรดา สัมภวะคุปต์
  กรรมการผู้จัดการ

  Reply
 • ธันวาคม 15, 2020 at 4:55 am
  Permalink

  เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  บริษัทเอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด พิจารณา(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับสาขาระบบขนส่งทางราง

  นายสุธี โพธิ์จันทร์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด
  018-1730733

  Reply
 • ธันวาคม 15, 2020 at 5:09 am
  Permalink

  เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด พิจารณา(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับสาขาระบบขนส่งทางราง

  นายบุญฤทธิ์ วรวิจิตร
  พนักงานขาย

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น