ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สาขาช่างเชื่อมโลหะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศผลสอบคัดเลือก-

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-9 พ.ค. 66

03-05-66-ประกาศรับสม

Read more