ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์  Read More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ตำแหน่งครูพิเศษสอน  Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    Read More…

ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครผู้เรียนระยะสั้นRead More…

รายงานไตรมาส งบประมาณ ปี 2563

รายงานไตรมาส งปม.63 ไตรมาสที่1 รายงานไตรมาส งปม.63 ไตรมาสที่2 รายงานไตรมาส งปม.63 ไตรมาสที่3 รายงานผลรายไตรมาส งปม. 63 ไตรมาส4Read More…