ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาทักษะชีวิต-พลศึกษา

ประกาศผลสอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาทักษะชีวิต-พลศึกษา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-พลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-พลศึกษา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้างานห้องสมุด-งานบัญชี-เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่งานบัญชี – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานการเงิน

05-01-66-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read more