รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2563 – 2564

งบทดลองเดือนตุลาคม2563 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2563 งบทดลองเดือนธันวาคม2563 งบทดลองเดือนมกราคม2564 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2564 งบทดลองเดือนมีนาคม2564 งRead More…

ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อรับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา

ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจเพื่อรับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในสถานศึกษาRead More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์  Read More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ตำแหน่งครูพิเศษสอน  Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    Read More…

ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครผู้เรียนระยะสั้นRead More…