ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

– 6 ราคากลาง ตาม ปปช

– คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เทอร์มิต

– ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เทอร์มิต

– เอกสารประกวดราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published.