ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต

ราคากลาง ตาม ปปช
คุณลักษณะเฉพาะ CNC
ประกาศประกวดราคาซื้อ+เอกสารประกวดราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published.