(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ

สำเนาประกาศ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

4 thoughts on “(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

 1. เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  บริษัท ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท พิจารณาคุณสมบัติในรายการครุภัณฑ์แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาระบบขนส่งทางราง

  นายวัฒนา สมานจิตร
  กรรมการผู้จัดการ
  0949354246

 2. เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  ข้าพเจ้าในนามบริษัท เอ็น-สแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  พิจารณาคุณสมบัติในรายการครุภัณฑ์แล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาระบบขนส่งทางราง

  ปานรดา สัมภวะคุปต์
  กรรมการผู้จัดการ

 3. เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  บริษัทเอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด พิจารณา(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับสาขาระบบขนส่งทางราง

  นายสุธี โพธิ์จันทร์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด
  018-1730733

 4. เรียนประธานร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด พิจารณา(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับสาขาระบบขนส่งทางราง

  นายบุญฤทธิ์ วรวิจิตร
  พนักงานขาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *