ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโบกี้

(ร่าง) ประกาศชุดโบกี้

4 thoughts on “ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดโบกี้

 • ธันวาคม 2, 2020 at 7:49 am
  Permalink

  เรียนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
  ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครลำปางได้มีประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)รายละเอียดครุภัณฑ์ โบกี้ระบบเบรคและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานถอดประกอบ ซ่อมบำรุงโบกี้รถไฟ งานฝึกปฏิบัติควบคุมและซ่อมบำรุงระบบห้ามล้อรถไฟฟ้า ของช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมตู้รถไฟ เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนบริษัทเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดทางเทคนิครายการครุภัณฑ์ดังนี้
  1. ขอให้พิจารณาตัดเสปคจอประมวลผลชุดควบคุมห้ามล้อด้วยไฟฟ้าข้อ 2.5 ออก เนื่องจากจากเสปคที่กำหนดมานั้นอาจจะเป็นการเข้าข่ายมุ่งเน้นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าครุภัณฑ์หลักคือชุดโบกี้และห้ามล้อ เนื่องจากระบบห้ามล้อรถไฟที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Siemen J-TREC Hitachi Alstom ฯลฯ ควบคุมการทำงานด้วย PLC และ/หรือ Micro controller สำหรับเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการขับเคลื่อน (Traction) ซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม การเพิ่มเสปคข้อนี้เข้ามาจึงไม่สอดคล้องกับการเรียนในระบบรถไฟจริง
  2. ข้อ 2.2.3 มีระบุจอขยายแสดงผลที่เชื่อมต่อกับชุดควบคุมห้ามล้อไว้แล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอประมวลผลชุดควบคุมห้ามล้อด้วยไฟฟ้า เพิ่มเข้าไปอีก และ
  3. เพื่อประโยชน์ต่อการฝึกทักษะในงานระบบห้ามล้อสำหรับนักศึกษาขอเสนอแนะให้เปลี่ยนข้อ 2.5 เป็นชุฝึก PLC พร้อมซอฟแวร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานโปรแกรมควบคุมระบบห้ามล้อ จำนวน 1 ชุด จะมีประโยชน์ต่อการฝึกทักษะช่างซ่อมงานตู้รถไฟมากกว่าการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. ข้อ 2.2.18 ขอให้เพิ่มจำนวนห้ามล้อของจริงที่ใช้กับรถไฟฟ้าเป็น 2 ชุดเนื่องจากการห้ามล้อโบกี้ต้องควบคุมเป็นคู่ซ้าย-ขวา
  ขอแสดงความนับถือ
  นายวัฒนา สมานจิตร
  กรรมการผู้จัดการบริษัท ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

  Reply
 • ธันวาคม 3, 2020 at 5:25 am
  Permalink

  เรียน ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
  อ้างถึงประกาศพิจารณ์(ร่าง) คุณสมบัติครุภัณฑ์ชุดโบกี้ระบบเบรคและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทางบริษัทมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับแก้ ดังนี้
  1. คุณสมบัติเครื่องประมวลผลช่วยสอนในรายการที่ 2.5 มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตบางรายลงเกินอาจจะส่งผลให้ไม่มีผู้ที่สามารถเข้าแข่งขันได้
  2. ขอเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนเบรครถไฟฟ้าของจริงเป็น 2 ชุด เพื่อให้สามารถเรียนรู้การควบคุมห้ามล้อรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

  ขอแสดงความนับถือ
  นายสุธี โพธิ์จันทร์
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จำกัด

  Reply
 • ธันวาคม 3, 2020 at 8:50 am
  Permalink

  เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

  บริษัทในฐานะผู้ประกอบการติดตั้งระบบรางในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ใช้ช่างเทคนิคสำหรับงานติดตั้งระบบราง ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟสายสีแดง และปัจจุบันได้รับนักศึกษาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทาราง เข้าฝึกงานในโครงการดังกล่าว มีความกังวลต่อคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ทางวิทยาลัยประกาศ จึงได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดรายละเอียดครุภัณฑ์ ชุดเทริน์เอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง (Multi turnout) และ โบกี้ระบบเบรคและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ดังนี้

  ชุดเทริน์เอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง
  1.มีรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานระบบรถไฟจำนวน 2 รายการ ในข้อ 2.5 และ 2.6 ซึ่งเป็นรายการคอมพิวเตอร์ และ กระดานซอฟแวร์อัจฉริยะ ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนในข้อ 1 ขอให้คณะกรรมการพิจารณาความเกี่ยวโยงของอุปกรณ์ประกอบในรายการครุภัณฑ์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  2.ควรมีการเพิ่มรายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการฝึกประสบการณ์ผู้เรียน อาทิเช่น จำนวนชุดฝึกปฏิบัติทางวิ่งรถไฟ (เพิ่มชนิดของหมอนเป็นหมอนไม้ หมอนเหล็ก หรือ slap track เป็นต้น ชุดฝึกเครื่องยึดเหนี่ยวตามมาตรฐาน GB เช่นแบบ WJ8, WJ&, Type IV, Type V เป็นต้น และประกับราง 60 kg ตามมาตรฐาน GB
  3.ขอให้พิจารณางบประมาณในรายการข้อ 2.5 และ 2.6 มาเพิ่มเติมรายการชุดฝึกในหัวข้อด้านบน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์งานทางตามมาตรฐาน GB สำหรับการปฏิบัติงานระบบรถไฟในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายภาคนะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ที่กำลังจะเริ่มรับสมัครคนเข้าทำงานในเร็ววันนี้

  โบกี้ระบบเบรคและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  1.เพิ่มจำนวนห้ามล้อชนิดคาลิเปอร์เบรกของจริงในระบบรถไฟฟ้าจาก 1 ชุดเป็น 2 ชุด เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในการควบคุมการห้ามล้อโบกี้ต่อ 1 เพลา ซ้าย/ขวา
  2.ระบบห้ามล้อรถไฟและรถไฟความเร็วสูงใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม การเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สมประโยชน์ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติ ขอเสนอแนะให้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปเพิ่มจำนวน ห้ามล้อของจริงสำหรับการฝึกปฏิบัติแทน
  3.ขอให้มีการระบุเพิ่มเติมในส่วนของการฝึกระบบควบคุมห้ามล้อ หรือเพิ่มชุดฝึกการเขียนโปรแกรม หรือการต่อสายไฟในระบบควบคุมห้ามล้อเพิ่มเติม
  4.ขอให้มีการเรียนรู้ระบบลมห้ามล้อ และคู่มือการถอดประกอบชุดคาลิเปอร์เบรกรถไฟ ในรายการครุภัณฑ์ด้วย

  ขอแสดงความนับถือ
  นางสาวปานรดา สัมภวะคุปต์
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอ็น-แสควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  Reply
 • ธันวาคม 3, 2020 at 8:55 am
  Permalink

  เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
  บริษัทในฐานะผู้ประกอบการติดตั้งระบบรางในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ใช้ช่างเทคนิคสำหรับงานติดตั้งระบบราง ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟสายสีแดง และปัจจุบันได้รับนักศึกษาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทาราง เข้าฝึกงานในโครงการดังกล่าว มีความกังวลต่อคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ทางวิทยาลัยประกาศ จึงได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดรายละเอียดครุภัณฑ์ ชุดเทริน์เอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง (Multi turnout) และ โบกี้ระบบเบรคและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ดังนี้
  ชุดเทริน์เอาท์สับหลีกทางแบบหลายเส้นทาง
  1. มีรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานระบบรถไฟจำนวน 2 รายการ ในข้อ 2.5 และ 2.6 ซึ่งเป็นรายการคอมพิวเตอร์ และ กระดานซอฟแวร์อัจฉริยะ ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนในข้อ 1 ขอให้คณะกรรมการพิจารณาความเกี่ยวโยงของอุปกรณ์ประกอบในรายการครุภัณฑ์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  2. ควรมีการเพิ่มรายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการการฝึกประสบการณ์ผู้เรียน อาทิเช่น จำนวนชุดฝึกปฏิบัติทางวิ่งรถไฟ (เพิ่มชนิดของหมอนเป็นหมอนไม้ หมอนเหล็ก หรือ slap track เป็นต้น ชุดฝึกเครื่องยึดเหนี่ยวตามมาตรฐาน GB เช่นแบบ WJ8, WJ&, Type IV, Type V เป็นต้น และประกับราง 60 kg ตามมาตรฐาน GB
  3. ขอให้พิจารณางบประมาณในรายการข้อ 2.5 และ 2.6 มาเพิ่มเติมรายการชุดฝึกในหัวข้อด้านบน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์งานทางตามมาตรฐาน GB สำหรับการปฏิบัติงานระบบรถไฟในโครงการรถไฟความเร็วสูงสายภาคนะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน ที่กำลังจะเริ่มรับสมัครคนเข้าทำงานในเร็ววันนี้
  โบกี้ระบบเบรคและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  1. เพิ่มจำนวนห้ามล้อชนิดคาลิเปอร์เบรกของจริงในระบบรถไฟฟ้าจาก 1 ชุดเป็น 2 ชุด เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในการควบคุมการห้ามล้อโบกี้ต่อ 1 เพลา ซ้าย/ขวา
  2. ระบบห้ามล้อรถไฟและรถไฟความเร็วสูงใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม การเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สมประโยชน์ต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติ ขอเสนอแนะให้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปเพิ่มจำนวน ห้ามล้อของจริงสำหรับการฝึกปฏิบัติแทน
  3. ขอให้มีการระบุเพิ่มเติมในส่วนของการฝึกระบบควบคุมห้ามล้อ หรือเพิ่มชุดฝึกการเขียนโปรแกรม หรือการต่อสายไฟในระบบควบคุมห้ามล้อเพิ่มเติม
  4. ขอให้มีการเรียนรู้ระบบลมห้ามล้อ และคู่มือการถอดประกอบชุดคาลิเปอร์เบรกรถไฟ ในรายการครุภัณฑ์ด้วย

  ขอแสดงความนับถือ
  นางสาวปานรดา สัมภวะคุปต์
  ผู้จัดการ บริษัท เอ็น-แสควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น