ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโบกี้และระบบเบรกและการห้ามล้อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ราคากลาง ตาม ปปช

ชุดโบกี้ 2

ประกาศประกวดราคาชุดโบกี้

เอกสารประกวดราคาซื้อชุดโบกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *