ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน 3 อัตรา ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน-พลศึกษา 1 อัตรา
2. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 1 อัตรา
3. ประกาศรับสมัครตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.