ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ร้านกาแฟ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ร้านกาแฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.