ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบตำแหน่งครุพิเศษสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.