ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้านกาแฟ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้านกาแฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.