ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครครูพิเศษสอนสาขา วิชาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.