ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-ครูพิเศษสอนสาขาช่างกลโรงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.