ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.