ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขา วิชาช่างกลโรงงาน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 19 – 26 ตุลาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขา วิชาช่างกลโรงงาน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร 19 – 26 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.