ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 17 – 26 ตุลาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา วันที่รับสมัคร 17 – 26 ตุลาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.