ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.