ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน งานบุคลากร

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *