ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน งานบุคลากร

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ตำแหน่งครูพิเศษสอน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *