“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”

“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”
โดยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จัดกิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา มอบแด่ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม และ ป้าทองทัศน์ หล่อเลิศฤทธิชัย ” ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.