จิตอาสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตรวจซ่อม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนครูเวร

ข่าวกิจกรรม

จิตอาสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตรวจซ่อม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนครูเวร ในนามงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ และซ่อมระบบไฟฟ้าในครั้งนี้ #วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรามุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

#pr. วท.นครลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *