ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารดังแนบ (ร่าง)

Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

ประกาศผลสอบคัดเลือก-

Read more