ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

ประกาศผลสอบคัดเลือก-ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูพิเศษสอนสาขาช่างยนต์

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร-ครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์<<คลิก>>

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 16 – 23 สิงหาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 16 – 23 สิงหาคม 2565<<คลิก>>

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางเรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน Work-from-home2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่องการปฏิบัติงานที่บ้านWork-from-home-2564

Read more

คู่มือ…การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบใหม่ DSL ประจำปี 2564….สำหรับนักเรียน นักศึกษา

คู่มือ…การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบใหม่ DSL ประจำปี 2564….สำหรับนักเรียน นักศึกษา

Read more