ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ตำแหน่งครูพิเศษสอน  Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    Read More…

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนร.1-3001 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนร.1-2001 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนร.1-1001 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-สายบริหารสถาRead More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศRead More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูพิเศษสอน-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศRead More…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรงRead More…

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ  Read More…