ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน    Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่งานการเงิน  Read More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์Read More…

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์Read More…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพิเศษสอน-สาขาวิชาช่างยนต์Read More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างเชื่อม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างเชื่อมRead More…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน-สาขาช่างกลโรงงานRead More…