รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2563 – 2564

งบทดลองเดือนตุลาคม2563 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2563 งบทดลองเดือนธันวาคม2563 งบทดลองเดือนมกราคม2564 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2564 งบทดลองเดือนมีนาคม2564 งบทดลองเดือนเมษายน2564 งบทดลองเดือนพฤษภาคม2564 งบทดลองเดือนมิถุนายน2564 งบทดลองเดือนกรกฎาคม2564 งบทดลองเดือนสิงหาคม2564 งบทดลองเดือนกันยายน2564 รายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน              

Read more

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี 2562 – 2563

รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-ตุลาคม-2562 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-พฤศจิกายน-2562 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-ธันวาคม-2562 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-มกราคม-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-กุมภาพันธ์-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-มีนาคม-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-เมษายน-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-พฤษภาคม-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-มิถุนายน-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-กรกฎาคม-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-สิงหาคม-2563 รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน-กันยายน-2563

Read more

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย ปี 2563 งบทดลองเดือนมกราคม  2563 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งบทดลองเดือนมีนาคม 2563 งบทดลองเดือนเมษายน 2563 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563 งบทดลองเดือนสิงหาคม

Read more