จิตอาสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตรวจซ่อม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนครูเวร

จิตอาสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตรวจซ่อม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนครูเวร ในนามงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณคณะครูและนักเรRead More…

บรรยากาศการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1

บรรยากาศการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยครูที่ปรึกษา งานการเงิน และงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจRead More…

“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”

“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” โดยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จัดกิจกรรม “ร้อยควาRead More…

แสดงความยินดีต่อ รองผู้อำนวยการธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสการเข้ารายงานตัวในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง โดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ แสดงความยินดีต่อ รองผู้อำนวยการธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสการเRead More…