ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.