ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครครูพิเศษสอนสาขา วิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศขยายเวลารับสมัครครูคอมพิวเตอร์ รับสมัครวันที่ 28 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.