ประกาศผลสอบคัดเลือก-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์