งบทดลองเดือนตุลาคม2563

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน2563

งบทดลองเดือนธันวาคม2563

งบทดลองเดือนมกราคม2564

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์2564

งบทดลองเดือนมีนาคม2564

งบทดลองเดือนเมษายน2564

งบทดลองเดือนพฤษภาคม2564

งบทดลองเดือนมิถุนายน2564

งบทดลองเดือนกรกฎาคม2564

งบทดลองเดือนสิงหาคม2564

งบทดลองเดือนกันยายน2564

รายละเอียดประกอบงบทดลองกันยายน