ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 
 

429 หมู่ 2  ถ. พหลโยธิน ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130

โทรศัพท์ 0-5428-2266 แฟ๊กซ์ 0-5428-2213

อีเมล nltclampang@gmail.com

อีเมลงานบริหารทั่วไป saraban@nltc.ac.th